logo-top-1

Odtülüler Anadolu Liselerimiz

Detaylı Bilgi Alın
logo-top-2

Odtülüler
Kurslarımız

Detaylı
Bilgi Alın

Neden ODTÜLÜLER ?

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Bir dershanenin “en iyi dershane” olarak adlandırılması için, yalnızca iyi bir eğitim veriyor olması yeterli değildir. Çünkü eğitim, derslerde görülenler ile, dağların denize dik ya da paralel olması, geçmişte birçok siyasi ya da yönetsel olayın gerçekleşmesi ile sınırlı değildir. Bir öğrencinin içerisinde bulunduğu çağ ve gelecek çağ ile uyumlu, geçmiş çağlara saygılı ve bağlı olması da eğitimin bir parçasıdır. Bu sebeple en iyi dershane olma özelliğinin atlını doldurabilmek amacı ile Odtülüler Dershanesi tarafından benimsenmiş olan temel ilke ve değerler aşağıda verildiği gibidir.

Sınav odaklı eğitim veren En İyi Dershane

Odtülüler Dershanesi, bünyesinde eğitim gören her öğrenciyi Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde eğitime tabi tutmaktadır. Çünkü temel amaç, toplumu ve aileyi ve bunlara dair değerleri önemseyen, geleceğe yönelik planları olan ve bu planları harekete geçirmek için çabalayan, dürüst, çalışkan ve saygın kişiler yetiştirmektir. Bilgi, ya da bilgili olma durumu herkesin ulaşabileceği bir seviyededir. Birçok dershanede bilgi denen kavramın altını doldurmak mümkündür. Ancak en iyi dershane olmak amacı ile bir gelişim ve değişim sürecinde bulunan Odtülüler Dershanesi için amaç, bilgiyi ve bilgili kişiyi yukarıda verilen özellikler çerçevesinde yetiştirmektir.

Öğrencilere Yol Haritası Çizen En İyi Dershane

Her öğrencinin belirli seviyelerde hayalleri ve hayattan beklentileri vardır. Asıl sorun bu beklentilere nasıl gidileceğinin belirlenmesidir. Öğrencilerin temel olarak takıldıkları konunun bu olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik derslerle ilgili bilgi verebilecek birçok kişi olmasına karşılık, yol gösterebilecek yani en azından akademik anlamda yol gösterebilecek kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu durumun önüne geçilmesinin ve öğrencilerin karşı karşıya oldukları yönlendirme probleminin giderilmesinin en temel yolu ise, Odtülüler Dershanesi ile iletişime geçmektir.Öğrencilerimize yol göstermek amacı ile sunduğumuz öğrenci koçluğu uygulamamızda, her öğrenci için ayrı bir eylem planı oluşturduğumuzu, öğrencilerin eğitim durumlarına ek bir de ruhsal durumlarını önemseyip geliştirmek istediğimizi söylememiz mümkündür. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz en temel adım, öğrencilerimizin yetenek ve özelliklerinin göz önünde bulundurulduğu bir kariyer planlaması imkânı sunmaktır. Odtülüler Dershanesi’ni en iyi dershane yapan özelliklerden biri de budur.

Başarılarımızdan Birkaçı

Odtülüler Sizi Sınava Hazırlar

Odtülüler
Şubat 27, 2021

Utku Fırat A.

Odtülüler
Şubat 27, 2021

Aslı Ş.

Odtülüler
Mart 2, 2021

Selin D.

Odtülüler
Mart 2, 2021

Derya K.

Odtülüler
Mart 2, 2021

Ada D.

Odtülüler
Mart 2, 2021

Barış B.

0312 418 88 58Verimli Ders Çalışma Testi